پیش بارگیری

قیمت گذاری ما 5

بسته های باند پهن نامحدود
بسته های باند پهن

لورم

تومان49000ماهانه
 • سرعت (1 تا 8 عصر): 20 مگابیت در ثانیه
 • سرعت نرمال (8 PM-1AM): 10 مگابیت در ثانیه
 • سرعت یوتیوب: 100 مگابیت در ثانیه
 • سرعت Ftp: 100 مگابیت در ثانیه
 • تلویزیون زنده: 0
 • سرعت محلی: یوتیوب ، فیس بوک

ایپسوم

تومان74000ماهانه
 • سرعت (1 تا 8 عصر): 20 مگابیت در ثانیه
 • سرعت نرمال (8 PM-1AM): 10 مگابیت در ثانیه
 • سرعت یوتیوب: 100 مگابیت در ثانیه
 • سرعت Ftp: 100 مگابیت در ثانیه
 • تلویزیون زنده: 0
 • سرعت محلی: یوتیوب ، فیس بوک

لورم ایپسوم

تومان93000ماهانه
 • سرعت (1 تا 8 عصر): 20 مگابیت در ثانیه
 • سرعت نرمال (8 PM-1AM): 10 مگابیت در ثانیه
 • سرعت یوتیوب: 100 مگابیت در ثانیه
 • سرعت Ftp: 100 مگابیت در ثانیه
 • تلویزیون زنده: 0
 • سرعت محلی: یوتیوب ، فیس بوک